รร ช้างกลางประชานุกูล

รร ช้างกลางประชานุกูล
บรรยากาศยามเช้า

วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

ตารางสอนตารางสอน นักศึกษา เธียรทิพย์ สร้างโพธิ์ ห้องประจำ ศูนย์สื่ออังกฤษ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555
(เวรประจำวันจันทร์)


ชั่วโมงที่

1

2

3

4

พัก

5

6

7

วัน/เวลา

08.20-09.15

09.15-10.10

10.10-11.05

11.05-12.00

12.00-13.00

13.00-13.55

13.55-14.50

14.50-15.45

จันทร์

22101

2/2พักกลางวัน

กิจกรรมชุมนุม

ภาษาอังกฤษ

อังคาร

ประชุมกลุ่มสาระเรียนกับฝรั่ง

2/1

English

เณร ม.1,5

พุธ22101

2/3

22101

2/3

22101

2/2

เรียนกับฝรั่ง

2/2,2/3

ลส-นน.(ม./2)

ทักษะชีวิต

พฤหัสบดี22101

2/2

22101

2/322101

2/1

22101

2/1, เณร ม.2

ศุกร์22101

2/1

ประชุมครูกิจกรรมเพื่อสังคม

เณร ม. 3


ตารางสอน นักศึกษา เธียรทิพย์ สร้างโพธิ์ ห้องประจำ ศูนย์สื่ออังกฤษ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555
(เวรประจำวันจันทร์)ชั่วโมงที่1234พัก567
วัน/เวลา08.20-09.1509.15-10.1010.10-11.0511.05-12.0012.00-13.0013.00-13.5513.55-14.5014.50-15.45
จันทร์

22101
2/3


22101
2/2

พักกลางวัน


กิจกรรมชุมนุม
ภาษาอังกฤษ
อังคาร
ประชุมกลุ่มสาระ

22101
2/1
พุธ22101
2/3
อาเซียน

22101
2/2

ลส-นน.(ม./2)
ทักษะชีวิต
พฤหัสบดี

22101
2/3
22101
2/1

อาเซียน
ศุกร์

22101
2/222101
2/1
ประชุมครูกิจกรรมเพื่อสังคม
เณร ม. 3